ERICA SCHEENSTRA

contextuele begeleiding & therapie

Mensen leven in relaties. Die relaties (partner, familie, werk) vormen de context waarin je leeft. Die relaties geven je leven betekenis.

Maar soms loop je vast en raakt de betekenis zoek. Je snapt je eigen reacties niet meer of je kunt het gedrag van de ander niet plaatsen. Dan helpt het om in alle rust eens te kijken wat en wie jou gevormd hebben, en wat voor jou belangrijk in het leven is.

Diensten

Als contextueel begeleider en therapeut kan ik verschillende diensten verlenen

Contextuele begeleiding

Begeleiding en therapie vanuit het contextuele denken begint met de vraag wie jij bent.

Mensen leven in relaties. Die relaties (partner, familie, werk) vormen de context waarin je leeft. Die relaties geven je leven betekenis.

Begeleiding van predikanten

Alle predikanten die hun werk of hun privésituatie – of de relatie daartussen – eens rustig in ogenschouw willen nemen, bied ik de mogelijkheid om een aantal gesprekken voeren. Ik ken het werk van binnenuit. Met mijn kennis en ervaring vanuit het contextuele denken kunnen we op zoek gaan naar patronen en bronnen.

Vertrouwenspersoon

De eerste taak van de vertrouwenspersoon is goed luisteren. Ik wil je helpen je verhaal te ordenen en naar antwoorden te zoeken.

Ook kunnen geloofsvragen aan bod komen, en alles wat in een ander perspectief is komen te staan als je vertrouwen geschonden is.

Zingeving en levensvragen

Soms is het nodig de tijd te nemen om de grote vragen van het leven te overdenken. Het kan zijn dat je op een ‘kruispunt’ in je leven staat.

Ook gebeurt het in ieders leven dat er momenten zullen zijn waarop je je afvraagt wat de zin van je leven is.

Gemeentebegeleider

Ik ben opgeleid als gemeentebegeleider om deskundig processen binnen groepen en organisaties te kunnen begeleiden.

Als gemeentebegeleider ondersteun ik uw bestuur of kerkenraad bij het in kaart brengen en het hanteren van klachten of problemen.

Reacties

Wat anderen over Erica Scheenstra zeggen

Wat een gewaarwording!

“Wat een gewaarwording! Dat de dingen waar ik in mijn werk tegenaan loop, terug te voeren zijn op patronen die ik als kind heb ‘aangeleerd’. En dat ik ook anders kan reageren.” (man, 52)

Opeens viel het op z’n plaats

“Ik vind het fijn dat jij woorden geeft aan of vragen stelt over dingen die voor mij één grote onontwarbare kluwen leken. Opeens viel het allemaal op z’n plaats.” (vrouw, 36)

Zonder oordeel

“Ik vind het fijn dat jij zonder oordeel luistert en met mij meedenkt.” (vrouw, 40)