BEGELEIDING VAN PREDIKANTEN

Je bent nog maar kort in de gemeente werkzaam en je vindt het een hele klus om werk en privé in balans te houden. Er zijn zoveel verwachtingen zowel bij jezelf als bij je kerkenraad en je gemeenteleden. En jij hebt zoveel nieuwe, goede ideeën. Maar het voelt alsof er geen beweging in te krijgen is, of dat je helemaal geen gehoor vindt.

Of: je bent al heel lang in de gemeente werkzaam en de spirit is er een beetje uit. Je bent al té vaak tegen dezelfde soort problemen aangelopen. Het valt niet altijd mee je geïnspireerd te voelen, zeker nu de bestuurskracht afneemt. Dat jij je zo voelt, trekt trouwens ook een wissel op je privésituatie.

Alle predikanten die hun werk of hun privésituatie – of de relatie daartussen – eens rustig in ogenschouw willen nemen, bied ik de mogelijkheid om een aantal gesprekken voeren. Ik ken het werk van binnenuit. En met mijn kennis en ervaring vanuit het contextuele denken kunnen we op zoek gaan naar patronen en bronnen. We gaan op zoek naar wat jij geeft en ontvangt. We stellen de vraag: aan wie ben jij loyaal? En: wie is er betrouwbaar is voor jou? Door de tijd te nemen voor wie je bent, en waar je vandaan komt en wat je drijfveren zijn, krijg je zicht op wat voor jou toekomst heeft.